Địa điểm:

Chưa thể “bật mí” nhưng chắc chắn sẽ tiện nghi

Thời gian:

Vào một ngày chủ nhật đẹp trời

Thông tin sự kiện:

Trong khi chờ đợi thông tin về sự kiện thú vị sắp tới của Life Companion, bạn hãy dành thời gian xem những lại hình ảnh của buổi chia sẻ “TƯƠNG LAI CHO CON – Chọn Thành Đạt Hay Hạnh Phúc?” diễn ra vào ngày 15/09/2018 nhé!

Để tìm hiểu nội dung chương trình này, bạn có thể đọc lại bài viết "Tương lai cho con: Chọn thành đạt hay hạnh phúc" hoặc xem lại video tổng hợp của sự kiện tại đây.

Mình hẹn gặp nhau trong sự kiện sắp tới nhé!

Sự kiện : TƯƠNG LAI CHO CON - Chọn thành đạt hay hạnh phúc?