Địa điểm:

Chưa thể “bật mí” nhưng chắc chắn sẽ tiện nghi

Thời gian:

Vào một ngày đẹp trời

Thông tin sự kiện:

Trong khi chờ đợi thông tin về sự kiện thú vị sắp tới của Life Companion, bạn hãy dành thời gian xem những lại những sự kiện trước đây nhé:

Tương lai cho con: Chọn thành đạt hay hạnh phúc - tổ chức ngày 15/09/2018

Bạn sống sao khi thế giới kêu gọi sống xanh? - tổ chức ngày 24/04/2019

Mình hẹn gặp nhau trong sự kiện sắp tới nhé!

Sự kiện : BẠN SỐNG SAO KHI THẾ GIỚI KÊU GỌI SỐNG XANH?
Sự kiện : TƯƠNG LAI CHO CON - Chọn thành đạt hay hạnh phúc?