Trắc nghiệm: Giải pháp tài chính phù hợp với tính cách

45
09:00 27/11/2018
Tham gia một sản phẩm bảo hiểm là một quyết định quan trọng và cần khá nhiều thời gian cân nhắc. Ngoài việc xác định rõ nhu cầu và tình hình tài chính cá nhân, đã bao giờ bạn thử chọn sản phẩm bảo hiểm nhân thọ dựa vào tính cách của mình chưa? Cùng Life Companion làm thử trắc nghiệm vui dưới đây để có thêm cơ sở cho việc chọn lựa giải pháp tài chính riêng cho mình nhé!
  • 1. Bạn có thói quen
  • 2. Bạn thường bắt đầu ngày mới như thế nào ?
  • 3. Bạn thích dành phần lớn thời gian rảnh cho việc
  • 4. Chủ đề yêu thích của bạn trong các cuộc nói chuyện là
  • 5. Bạn thích đến những nơi
  • 6. Trong các cuộc tranh luận, bạn thích